Žiadanka o vyšetrenie

na stiahnutie – žiadanka o vyšetrenie

 

Základné požiadavky na odber a transport materiálu

 • na každé požadované vyšetrenie odoberte 1 ml krvi do bežnej skúmavky, ak nie je vyšetrenie označené  P
 • požadované vyšetrenie zaškrtnite, zakrúžkujte, zvýraznite prejasňovačom ap.
 • ak je vyšetrenie označené:
  • PL – je potrebný odber do skúmavky s EDTA
  • PL/S – je možné vyšetrenie stanoviť z plazmy (EDTA) aj zo séra (obyčajná skúmavka)
  • ¤ – materiál vyžaduje transport v zmesi ľad/voda, v termoske s touto zmesou, v transportných chladených kontajneroch na skúmavky ap.
  • * – ide o vyšetrenie v „statimovom režime “, ktorého výsledok sa telefonicky nahlási (uveďte telef. číslo)
  • ** – vyžaduje zvláštnu prípravu, je potrebná dohoda s laboratóriom o spracovaní a pred príprave vzorky
 • v prípade testu rozpíšte prosím test na druhú stranu žiadanky ( uveďte aj stimulač. agens )
 • v prípade záujmu o vyšetrenie, ktoré nie je uvedené na žiadanke, informujte sa telefonicky v laboratóriu

 

Upresnenie niektorých vyšetrení

21-OH –AB  – protilátky proti 21-hydroxyláze

SHBG          – sex hormón binding proteín

CTx              – cross laps

IFAB             – protilátky proti vnútornému faktoru

HE 4             – ľudský nadsemeníkový proteín 4

HbA1c          – glykovaný-HB

TPSA            – tkanivový polypeptidický špecifický antigén

anti- ZnT8     – protilátky proti „Zinc Transporter 8“