Prevádzka

RIA LABORATÓRIUM s.r.o., Košice

Kukučínova 5

040 01 Košice

 

e-mail: rialab@rialab.sk

telefón: 055/636 64 22

 

Fakturačná adresa

RIA LABORATÓRIUM s.r.o., Košice

Americká trieda 17

040 01 Košice